Quechua Biblia

Kay dibujuman llapiy  Quechua Bibliata liguinayquipaj

 

 

Kay dibujuta llapiy, Quechua Biblia churaraykashanman apashunaykipaj  y celularmanpis bajanquimanmi.

 

Kay dibujuman llapiy Quechua Huallaga 

Bibliata rikanaykipaj